half-breed

an pa aa khat i nu aa dangmi asiloah nu aa khat i pa aa dangmi

half-mast

alan a tung a canceo i thlai khi, mithi zunngaihnak ca tuahmi

half-sister

pa aa khat i nu aa dangmi , nu aa khat i pa aa dangmi

hall

inn khaan nganpi