tabernacle

Judah mi nih Pathian biaknak inn caah an i vahpi lengmangmi puan biakinn kha.

table

1. cabuai; e.g. The book fell under the table = Cabuai tangah cauk kha a tla.mai; e.g. The book lies on the table = Cauk cu cabuai cungan a um; e.g. The top of the pine table is veneered with teak = Far cabuai cu tlor in pante in a cung an khuh; e.g. Eat what is on the table or go without = Cabuai cung i a ummi kha ei, a si lo le ei loin kal ko;
2. cahmai; e.g. Table of contents = A chung i a ummi kong ttialnak cah

tableau

hmanthlak

tableland

tlangcung rawn