O

Aw

o'clock

suimilam; e.g. It’s now seven o’clock = Atu cu suimilam pasarih a si.

oak

kuhthing

oar

lawng zahnak fung

oarsman

lawng zaptu

oasis

thetse ram i cerh

oat

oat, facang bantuk a simi rawl phun khat