yonder

khattalei ral ah.

yore

hlanliopi ah.

you

1.nangmah. 2. nanmah.

young

a kum a nomi

youngling

a kum a nomi minung.

youngster

ngakchia.