abroad

mah ramleng kal; e.g. He is going abroad = Ramdang ah a tlawng.