advent

rat; e.g. Since the advent of jet planes, travel has been speeded up = Jet vanlawng rat (hung chuah) hnu cun, khualtlawn rian a rang deuh; e.g. Bawi Jesuh rat tthannak.