amphibian

ti chung zong tlang cung zong i a um khomi saram; e.g. utlak; ti cung zong vawlei cung zong i aa din khomi vanlawng