apprehend

1. tlaih; e.g. The police apprehended the criminal = Palik nih misualpa kha an tlaih;
2. hngalh; e.g. He apprehends (comprehends) what he reads = A relmi kha a hngalh.