ark

1. tilawng; e.g. Noah’s Ark = Noah lawng;
2. Judah mi hna nih Pathian he bia an i kamnak an chiahnak kuang.