attendance

kainak, va umnak; e.g. There is a large attendance at the church = Biakinn kaimi an tam ngai; e.g. He is strict about class attendance = Sianginn kai kong ah a fel ngai.