barrel

1. thing in siseh, thir in siseh, an sermi ti chiahnak pung; e.g. A barrell swells in the middle = Tipung cu a lai a puar.
2. meithal thirpi, gun barrel.