blackout

zan i thlalangawng puanzar zar i mei ceu hmih, khua pumpuluk mei hmih, mei rawk