centigram

U.S.  gram pakhat cheu za khat i cheu khat.