centigramme

British.  gram pakhat cheu za khat i cheu khat.