centimeter

meter pakhat cheu za khat i cheu khat.