check

1. chek; e.g. Check your things = Na thil kha chek hna
2. donh; e.g. The dam checked the flow of water = Tikhamnak nih ti luan kha a donh;
3. zoh piak dingin chiah ta; e.g. Check your hat at the door = Na luchin kha innka ah chiata ko.
check in = hotel ah tlun i cazin chungah min khumh;
check outhotel um man pek i chuah.