cut

1. at, tuk; e.g. He cuts himself while shaving = A hmurhmul aa meh lioah aa at; e.g. I cut myself with a knife = Keimah le keimah namte in kaa at;
2. riam, tan; e.g. He cut the grass = Ram a riam;
3. tthumh; e.g. He cut his expenses = A tangka hmanmi a tthumh.
Past tense and past participle of cut is cut.
cut back = Tawiter, tthumh;
cut in = Rak i thlak ve e.g. He cut in on their conversation = An biaruahnak ah a ak i thlak ve i a tan hna;
cut short = Dih lo i ngol; e.g. He cut short his trip = A khual tlawn dih loin a ngol.
cut teeth = Ha keuh.