dusk

khua a muih lai te khi, pa fa hmel palh, a muih nawnnak hmun; e.g. He sits in the dusk of his room = A khan chung i a muih nawnnak hmun ah a tthu.