ketchup

catsup ti zong ah ttial a si, men phun khat.