nail

1. thirkenh; e.g. Drive the nail in the board = Thing ah thir kha khenh; e.g. Straighten the nail = Thir kha ding tuah; e.g. He drove in the nail with one stroke of the hammer = Sobul voi khat den in thir cu pil lakin a khenh ko;
2. tin.