the

definite article cucu, cu hna cu, kha kha, kha hna kha;
e.g. The dog I saw had no tail = Ka hmuhmi uico nih khan mei a ngei lo.
e.g. The boys you met were my brothers = Na tonmi ngakchia hna kha ka naule an si.