whiz, whizz

kuanfang hna cantiang hna an zuan i ving ti i thawng an ngeih khi.