a dinning le a phung mingin tuahmi

fair – Example: It was a fair fight = Boksing an i thongh cu a phungning le a dinning in an i thawng ko