a ngan deuh ah a cang , a kau deuh

dilate – Example: The pupil of the eye dilates when light gets dim = Ceunak kha a muih deuh tikah mit falai cu a ngan deuh, a kau deuh