a poi lo , na lungrethei hlah , poi lo

never mind