a si hrimhrim tiah ti , ka chim zongin , catial zongin

certify