a tawk zawn lengin hauhmi chawman

stiff – Example: He asks a stiff price for his house = A inn man a tawk zawn lengin tam tuk deuh a hauh