a thap a thap in a ummi thil , a thap a dot

stratum – Example: In digging the well, men struck first a stratum of sand, then strata of rocks = Tikhor cawh tikah thetse thap kha an ton hmasa bik, cun lung thap dangdang kha an ton hna