a zor; a ttum

abate – Example: The storm will abate soon = Thlichia cu a zor (a ttum) zau lai