hakkauhnak , hnem , tangka ngeih duh tuknak

avarice