I'm

I am.  e.g. I am in the house = Inn chungah ka um; e.g. I am a student = Siangngakchia ka si.

it's

‘it is’ ;  vanlawng na tahn lo cu a poi ngangai ko;  e.g. It’s a pity = Ngaihchiat awk a simi.