murk

muihnak

murky

a mui i a nuam lo ngaimi

murmur

1. tiva a luan hliahman thawng khi
2. phunzai; e.g. The children went to bed without a murmur = Ngakchia cu phunzai lo tein an it.

murmur

phunzai

muscle

tha; e.g. The muscle of his arm = A ban tha.

muscular

a tha a tthawng ngaimi

muse

ruah , khuaruah

museum

thil hlun chiahnak inn

mushroom

pa , eimi pa

music

awdawh, miuzik; e.g. They danced to the accompaniment of music = Aw dawh an tummi zulh in an lam; e.g. He sang to the music = Awdawh tummi zulh in hla a sak.