painstaking

ralring tein , felfai tein , ttuanmi rian

paint

tinbawsi

paint

1. tinbawsi thuh; e.g. The wood was painted to imitate marble = Thing cu lungrang lo dingin si an thuh.
2. hmanthlak tinbawsi in suai.

painter

hmanthlak suaitu

painting

hmanthlak suaimi; e.g. a Mural painting = Vampang cung i an suai colhmi hmanthlak.

pair

tuah khat , khuah khat , nu le va tuah khat

pajamas

zan ihnak tawhrolh le angki

pal

hawikom

palace

sinangpahrang inn , uktu bawi inn , inn ttha inn ngan inn nuam