tablespoon

darkeu ngan

tablet

1. a per i a cung i ca aa ttialmi; e.g. thlanlung a permi a cung i a thimi min aa ttialmi. 2. sitlang a permi.

tableware

rawl einak i hmanmi kheng , nam , fork , darkeu te hna

tabloid

sitlang a pummi.

taboo

a chia a zarh ti i zumhmi

tabor

khuang hmete.

tabular

1. cabuai bantukin a permi, e.g. A tabular rock = A permi lung. 2. a phu a phu in chiahmi.

tabulate

a phuphu in chiah.

tabulation

a phuphu in chiahnak.

tacit

1. holhring loin dai tein a ummi. 2. ka in chim loin tuahnak in a sullam langhtermi